Hvem har ansvaret for en bedre fremtid?!

FREMTIDSFORKEREN.DK drives af sociolog og fremtidsforsker Birthe Linddal

Du kan tage kontakt via kontaktformularen, eller på telefon +45 3065 1110

I 2013 blev der kun født 55.873 børn i Danmark, og i 2014 56.803. Altså er her tale om de mindste årgange siden midten af firserne. Hver syvende danske kvinde runder i dag 50 år uden at have bragt børn til verden. Det viser nye tal fra Danmarks Statistik. Ved årsskiftet var det knap hver syvende kvinde – 13,2 procent – der ikke havde fået børn, da de rundede 50 år.I 1996 var det omkring hver 10. kvinde, som aldrig fik børn – 9,6 procent. Samtidig viser tallene, at det er hver femte mand – 20,4 procent – som ikke har fået børn, når han fylder 50 år. (DR og Danmarks Statisk)

Og det er langt fra kun i Danmark, at børnetallet falder.  I Tyskland har knapt hver 4 kvinde i alderen 44-48 år helt fravalgt børn. Mens man i Japan forventer en reduktion af den samlede befolkning på rundt regnet 1/3 frem mod år 2050. Årsag, de japanske kvinder gider ikke længere sex og det der følger efter af forventninger til familie og moderskab.

 Men hvorfor vælger stadig flere danske kvinder moderskabet fra?

Det moderne moderskab er komme på valg. Kvinder i år 2015 bestemmer selv om de vil have børn eller ej. Det handler om frihed og magten over eget liv. Moderne kvinder, ofte ønskebørn, vil ikke længere reduceres af familiære forpligtigelser. Som født og opvokset i et samfund, som konstant har haft netop dem og individet i fokus, er det svært at give slip på sig selv og de personlige drømme og ambitioner. Verden har meget andet at byde på, end det der traditionelt har ligget i familiens skød, med alt hvad det indebære af faste kønsroller, bleskift, manglende nattesøvn, og ikke mindst tilsidesættelse af egne behov, krop og intellekt. Det slut med opofrelse udelukkende for familiens lykke og børnenes trivsel. For med mulighed for gode uddannelser, spændende jobs, økonomisk frihed og ikke mindst en stigende social accept af forskellige måder at leve og bo på, er fravalget af børn blevet et reelt og attraktivt alternativt i den moderne verden.

For ja, man kan også sagtens leve et godt og rigt liv uden børn og familie i år 2015. Faktisk kan man måske lige netop leve det ”fede live”. Det liv som tidsånden, karrieredrømmen, konkurrencestaten og tidens idealer diktere, når man ikke har den klods om benet, som hedder mand, børn og familie.  Og ikke at forglemme vuggestuepladser der ikke er til at få. Børnehaver der lukker tidligt pga. kommunale nedskæringer. Manglende tidsvarende barselsregler. Arbejdspladser der reelt ikke kan rumme mødre. Og mænd der synes, at hun er meget sjovere, smukkere og lettere at være sammen med, når hun er fri, fremfor bundet af familielivets mange rutiner, ansvar, snotnæser og kedelige fredage derhjemme.

Nuvel det er ikke kun antallet af flere barnløse kvinder, som alene er forklaringen på tidens lave fødselstal. Langt fra. Også små årgange af kvinder i den fødedygtige alder, økonomisk krise og fravalget af barn nummer, 2, 3, 4 og 5 er ofte er en del af forklaringen. Alt mens en voksende gruppe af kvinder ender med at udskyde moderskabet så længe, at fertiliteten svigter og end ikke tidens mange nye medicinske håndsrækninger kan få miraklet til at ske. Ellers er tiden bare er gået, og man når ikke at få mere end et eller to børn inden man er +40 og ikke rigtig kan se sig selv højgravid igen

Så på trods af, at der historisk set nok aldrig har været bedre muligheder for, at alle kvinder kan opnå moderskab i livet, og tilmed tilbyde disse børn et godt liv med gode institutioner, sund mad, uddannelser og fremtidsmuligheder, er der åbenbart i år 2015 masser af gode grunde til ikke at føde alle de børn, som man tidligere gjorde. Og dette pudsigt nok på trods af, at 76% af danskerne siger, at familien har størst betydning for at leve det gode liv og føle sig lykkelig.

Konklusioner

  • Færre børn i fremtiden
  • Flere vælger et liv uden mand og børn
  • Frihed fremfor opofrelse
  • Dramatisk stigning i kvinder der får børn alene
  • Lidt flere skilsmisser
  • Lovgivningen favoriserer i stigende grad individet fremfor familien
  • Samfundet har sværere ved at rumme børn og give plads til børn
  • Parforholdet truet (man skal ville det)
  • Modreaktion – Flere vælger mødreskabet fuld tid

“En følelse som kærlighed er ikke værd at basere sin skæbne på”.

(Karen Blixen)