Hvem har ansvaret for en bedre fremtid?!

FREMTIDSFORKEREN.DK drives af sociolog og fremtidsforsker Birthe Linddal

Du kan tage kontakt via kontaktformularen, eller på telefon +45 3065 1110

Jeg har gennem årerne holdt rigtig mange foredrag herhjemme og i udlandet, mellem 500-600 foredrag. Levende foredrag som skal bidrager med ny viden, skarpe analyser og refleksioner, der kan skabe debat og få folk til at gå glade, oplyste og inspirerede hjem.

Foredragstematikker:

Landdistriktsudvikling:

 1. Hvordan skaber man liv på landet – Tematikker, muligheder og trusler for fremtidens landdistrikter
 2. Lokalsamfunds-udvikling – Forretningsmuligheder, fællesskaber og fairness
 3. Otte konkret tiltag (lavthængende frugter), der kan styrke dit lokalsamfund nu og her
 4. Provins-potentialer – Et attraktivt alternativ

Fødevarer:

 1. Fremtidens fødevarer, fordi grønnere løsninger skal mætte verden
 2. Food-Trends mod 2033
 3. Fremtidens fødevareforbruger – mellem visioner og hverdags-pragmatisme

Landbrug:

 1. Fremtidens landbrug – muligheder og trusler
 2. Multifunktionalitet i landbruget – oversete potentialer i den grønne omstilling
 3. Hvem skal producere fremtidens fødevarer? Kampen om landet, ressourcerne og tidens dagsorden.

Fællesskaber:

 1. Fællesskaber i 2023 – Hvordan skaber og opretholder man fællesskaber i det senmoderne samfund?
 2. Lokale fællesskaber – Hvordan styrker man de lokale fællesskaber
 3. Social kapital, en overset og vigtig ressource

Mennesker og moderne liv:

 1. Hvem er det moderne menneske? 
 2. Røg livskvaliteten ud med badevandet? Har vi udliciteret, rationaliseret og optimeret i en sådan grad, at vi har tabt meningen?
 3. Fremtidens forbruger – gider fremtidens forbruger overhovedet forbruge?

ET UDVALG AF AFHOLDTE FOREDRAG:

 • Rural life – can three multifunctional farms create rural development? Rural Sociology, Newcastle, 2022
 • Food Trends mod 2030. INCO, Danmark 2022
 • Multifunctional farming and social capital? Zeitstiftung, Sankelmark Tyskland 2022
 • Landsbyer i en ny tid – hvordan skaber man attraktive landsbyer mod 2032? Ørum Borgerforening 2022
 • Landboturisme – hvad skal lokke fremtidens landboturister til? Foreningen for Landboturisme 2021
 • Liv på de danske småøer – hvilke muligheder findes der mod 2030? Sammenslutningen af Danske Småøer 2021
 • A better food world. Carrefour & Ministry of Agriculture Warszawa Polen 2019
 • Fremtidens forbrugere og deres forhold til dyr. Dyrenes Beskyttelse 2018
 • Fødevareværdier mod 2028. Dansk Industri 2018
 • What should we eat in 2028? Natural and organic products Europe, London 2018
 • Food values towards 2030, Biofach, Nürnberg 2018
 • Will we still drink milk in the future? NMC, Florida 2017