Hvem har ansvaret for en bedre fremtid?!

FREMTIDSFORKEREN.DK drives af sociolog og fremtidsforsker Birthe Linddal

Du kan tage kontakt via kontaktformularen, eller på telefon +45 3065 1110

Er din landsby værd at bevare, og hvis, hvilken forskel kan du så selv gøre for dens fremtid?

Fordi det gode liv på landet IKKE kun er et centraliseringsspørgsmål.

Har netop fået tilsendt nedenstående 10-punktsplan af en taknemmelig landsbybeboer fra dengang. 10-punktsplanen er en oversigt, som jeg tilbage i år 2015 udarbejdede til et projekt sammen med Frederikshavns kommune. Målet var at sætte en lang række landsbyer igang med at gentænke sig selv, i håb om flere nye tilflyttere. Jeg synes selv, at det er en god plan, og særligt er jeg glad for, at jeg i planen ikke bare fokuserer på visioner og muligheder, men også beder beboerne om at tage stilling undervejs og forholde sig til deres egen rolle i forhold til den fremtid de ønsker for landsbyen. For hvis ikke man selv tror på en god fremtid i byen, hvordan skal man så kunne få andre til det?

LÆS PLANEN HER:

10 POINTER – NYT LIV I LANDSBYERNE

 1. Hvilken landsby vil I selv gerne bo i – i fremtiden? Tænk fremad. Tænk i nye muligheder fremfor at ønske den gamle landsby tilbage.

2. Hvilken landsby ønsker fremtidens landsbybeboere? – Børnefamilierne, I vil jo gerne have øget bosætning. Hvad skal landsbyen kunne, for at jeres børn ønsker at komme tilbage? Spørg dem! Hvis I ikke kan se en fremtid i landsbyen for jeres egne børn, er byen så overhovedet værd at kæmpe for?

Vil I selv flytte til? Nye tider, kræver nye svar. Hvis nu landsbyen skulle starte helt forfra, hvad ville I så gøre? Velvidende, hvilke krav den moderne verden stiller?

3. Den gode historie – Italesættelse er vigtig. Sproget er med til at skabe virkeligheden. Negativ italesættelse giver negativ virkelighed. Positiv italesættelse positiv. Husk at fortæl den gode historie. (Med respekt for realiteterne, naturligvis). Brug Facebook, tænk i PR og se jer selv som ambassadører for landsbyen.

4. Vision – Urbaniseringen er en stærk drivkraft – men den er ikke “naturlig”. Altså er storbyen ikke eneste mulighed i fremtiden. Der findes også spændende, gode og dygtige mennesker, som gerne vil bo på landet. Men hvilket svar på det gode liv kommer fremtidens landsby med? Hvilken vision har I for et blive et godt og attraktivt bosætningsområde i fremtiden? Hvorfor skal de vælge Jeres landsby fremfor en anden? Hvilken vision har I for Jeres landsby mod 2030?

5. Tidsånden – Trends og tendenser Der er mange tendenser i tiden, som landsbyerne med rette kan gøre til deres fordel, og udnytte for at skabe livskvalitet og øget opmærksomhed om byen. Naturen er moderne, økologi, urtehave, havehøns, outdoor, mountain-biking, ridning, vinterbadning, håndværk, plads, billige kvadratmeter, osv. er noget stadig flere drømmer om. Fred og ro. Frisk og ren luft. Flere drømmer om fællesskab og rødder. Tilhørsforhold og tryghed.

6. Mentalitet – Fremtidens landsby handler ikke kun om det fysisk konkrete. Fremtidens landsby handler også om mentalitet. Hvordan er ånden i landsbyen? Er der plads til folk der er anderledes, dygtige, ambitiøse, krævende, af anden etnisk oprindelse, anden politisk observans eller måske ingen ben har? Det er værd at bemærke, at forskning viser, at fraflytternes argumenter er fornuftsbetonede. Mens tilflytternes er følelsesbetonede. Landsbyerne skal være bedre til at appellere til følelserne.

7. Muligheder – tænk i muligheder. Tænk fx i alternative boformer – andre muligheder for bosætning, bofællesskab for seniorer, Friland (kollektiv). Find på noget andet en de sædvanlige firkantede parcelhusudstykninger på 800-1200m2. Tænk i fællesskab, fællesspisning, kaffebarer og steder at mødes. En ny legeplads er godt, men det er næppe den alene der gør forskellen i fremtiden. Der skal noget meget mere afgørende til, end et nyt shelter, byporte, legeplads eller en ny skulptur for at skabe øget bosætning og livskvalitet i landsbyen.

8. VÆR ET ATTRAKTIVT ALTERNATIV TIL BYERNE – Gør noget andet, end byerne gør. Brug jeres særegne potentiale. Naturbørnehaver, islandske-heste, velforsynede gårdbutikker, fiskeri, havbad, tang, tæt på ferieland, rollespils-skov, bondegårdsidyl etc. Gerne noget unikt. Noget som man ikke kan få andre steder.

9. Opgradering version 2015 – Moderne mennesker er krævende. De vil ikke ”nøjes”, fordi de bor på landet. Er jeres landsby på højde med de krav verden stiller i år 2015? Virker hjemmesiden og opdateres den jævnligt? Har I fået fiber? Holder i åbent, når I siger I gør det? Har I kompetencerne i orden? Fx underviser i reelt i gymnastik – eller er det bare børn i vild leg i gymnastiksal? Har I fået et moderne fitnesscenter, som altid er åbent? Tænker I moderne eller gammeldags? Serverer I brun sovs eller grøntsags-salater? Dåsebajer eller smoothie? Er I gode nok til at byde nye folk og nye initiativer velkomme?

10. Vær selv den forandring i verden, du gerne vil se – Hvis ikke du selv synes, at det er godt at bo i landsbyen, hvordan skal I så få andre til at synes det? SKAB DEN LANDSBY SOM DU SELV ØNSKER AT BO I – BIDRAG; Ta` ANSVAR og MELD DIG IND.