Hvem har ansvaret for en bedre fremtid?!

FREMTIDSFORKEREN.DK drives af sociolog og fremtidsforsker Birthe Linddal

Du kan tage kontakt via kontaktformularen, eller på telefon +45 3065 1110

Verden er i konstant forandring. På den globale såvel som den lokale scenen sker der store ting i disse år. Noget er godt og er en stor gevinst for fremskridtet. Andet forstår man ikke, slet ikke.  Mens der bestemt også er noget som må betragtes som ren tilbagegang.

Som fremtidsforsker med særligt blik for mennesker og moderne liv i Danmark, Norden og Europa, mener jeg, at følgende 8 overskrifter bliver nogle af dem vi kommer til at tale mere om i år 2018.

  1. SOCIALE SPILLEREGLER PÅ DIGITALE MEDIER – Hvordan skal man egentlig gebærde sig på de sociale medier, så brugen bliver til glæde og gavn for alle?
  2. OVERVÅGNING – Hvor meget overvågning orker vi og hvilke rettigheder har vi desangående?
  3. DER ER BRUG FOR MANGE FLERE HÅNDVÆRKERE og ikke mindst et økonomisk system der i højere grad muliggør og værdsætter håndens arbejde. Mennesker er IKKE maskiner, og kan ikke levere samme effektiviseringsgevinster og vækst som teknologien kan.
  4. BØRN, LEG OG FÆLLESSKAB – Moderne børn kan ikke finde ud af at lave en legeaftale, og bruger alt for mange timer foran skærmen, hvilken ikke hjælper deres evne til at se andre i øjnene og opbygge sunde realtioner til andre. Bl.a. derfor klare de sig dårligere i fællesskabet, alt mens ensomhedsfølelsen stiger og livet bliver svært  for mange af dem.
  5. HVORFOR SKULLE DET NATIONALE IKKE KUNNE GÅ HÅND I HÅND MED DET GLOBALE? Nationale kræfter fylder stadig mere i nyhederne om verdens gang. Stærke kræfter vender ryggen til de globale fællesskab for at pleje nationale interessser. Men kan man ikke sagtens forestille sig en fremtid, hvor der både er plads til det nationale og det globale?
  6. DANNELSE – Hvad vil det sige at være et dannet menneske og hvilken form for dannelse mangler vi i år 2018? Er dronningens opfordring til at blive bedre til at foretage sig noget formålsløst et indlæg i debatten om dannelse i år 2018?  Mange mennesker, særligt de unge, er meget usikre og tit i vildrede i forhold til sociale normer, fællesskabet og deres egen rolle i forhold til de andre og det man bør gøre. Dannelse handler bl.a om at være i stand til at sætte sig i en andes sted, at udvise empati og interesse for andre end én selv og andet end det der interesserer én selv.
  7. KVINDEKAMP OG INTEGRATION opgør med parallelsamfund i Danmark. Fordi vi ikke kan være bekendt at leve med det, som det er pt. Fordi, det kan og bør løses på bedre vis.
  8. ROBOTTERNE KOMMER og det kan ikke gå hurtigt nok med at få selvkørende biler, dronelevering og ukrudtslugere. Alt mens INGEN nogensinde har efterspurgt en robot-lærerinde, robot-receptionist eller robot at danse med.