Hvem har ansvaret for en bedre fremtid?!

FREMTIDSFORKEREN.DK drives af sociolog og fremtidsforsker Birthe Linddal

Du kan tage kontakt via kontaktformularen, eller på telefon +45 3065 1110

Hotline til Vorherre. Med skæbnen i egen hånd

Fremtidsorientering 2002

Hvad skal man vælge – hvilken vej er den rigtige, og hvordan kommer man til lykkens port?

Personlig rådgivning bliver et behov i fremtiden. Diverse alternative bevægelser og religioner er allerede at finde på markedet, men deres koncepter er for begrænsede og ensidige. De kommer ofte kun med én løsning. Fremtidens rådgiver skal klarlægge forskellige muligheder og konsekvenser, så man ved deres hjælp kan træffe de rigtige beslutninger. Fremtidens livsrådgivere er forældre, venner, tanter og onkler og studievejledere, personalechefer, lærere, præster osv. Nogen må og skal påtage sig denne nødvendige opgave at hjælpe folk med at få regnskabet til at gå op. Denne livsvejledning handler om andet og mere end den erfaringsoverbringelse, som man har kendt i århundreder. Erfaringsoverbringelse er nemlig utilstrækkeligt i det moderne samfund. Moderne livsvejledning skal tage udgangspunkt i både den enkelte, tiden og stedet.

 I nutidens og fremtidens hverdagssituationer skal man konstant tage stilling, og ligegyldigt, hvor meget man ønsker det, findes der ingen endegyldige svar. Der findes ingen hotline til Vorherre.

Det begynder, når man som barn får 20 kroner af morfar til at købe en is for. Der står man med sin forventningsfulde appetit og skal vælge mellem 20 forskellige slags is. Nogle smager af jordbær andre af lakrids. Der er flødeis og sodavandsis, der er små is og store is. Pludselig ser man den mulighed at købe en billig is og få ti kroner med hjem, eller man kunne også købe lakridser for alle pengene. Pludselig står mormor og råber, at man skal til at bestemme sig, for de kører om to minutter. Man spørger morfar til råds i håb om et svar, der kan afgøre den store beslutning. Men morfar er ikke til megen hjælp, for han ved jo ikke, hvad man kan lide, og han har for øvrigt heller aldrig smagt alle de mærkelige is. Han kender kun til isbåde og mælkedrenge. Altså står man der fem år gammel og er kastet ud i beslutningens svære kunst. Der findes ingen entydige svar, hvor gerne man end ville have et!

Frihedens tvang

Den moderne mangfoldige verden tilbyder en lang række af muligheder på alle personlige planer, muligheder som man ikke blot skal vælge imellem, men som man også bør forholde sig til. I den moderne verden ligger nemlig implicit et latent krav om, at man forholder sig til og reflekterer over, hvorfor man gør, som man gør. Samtidig med, at man selv er herre over, hvilken skæbne man vælger. Ansvaret er ens eget.

Hvilken herlighed at kunne vælge. Tænk blot på hvor mange valg, man har i forhold til for 50 år siden. Alligevel vælger vi ofte den gyldne middelvej. Alligevel vælger vi ofte ikke at vælge. Alligevel vælger vi ofte forkert. Bagsiden ved de mange valg er nemlig, at for hver gang man tager et valg, vælger man også noget fra. Hver gang man tager et valg, er der konsekvenser. Mange valg kan ikke fortrydes.

Skæbnen i egen hånd

I fremtiden bliver der endnu flere korsveje at krydse, og meningen med livet bliver endnu mere udefinerbar set i lyset af de mange umiddelbare muligheder, som alle alligevel indeholder elementer af begrænsning.

Livet i fremtiden vil komme til at minde mere om en rygsækrejsendes liv end en fast forankret rutine, som vi har kendt tidligere og kender i dag. Livet bliver fuld af valg, som vi skal tage stilling til og fylde vores rygsæk med.

Rygsækken udgør ens habitus, og jo mere man fylder i den på rejsen des mere påvirkes man og forandres. Jo bedre bliver man til at navigere, rejse længere ud og prøve nye grænser. Men jo sværere bliver det også at finde fodfæste og høre til.

Det refleksive menneske har fået skæbnen i egen hånd. Man er blevet ansvarlig for selv at få det bedste ud af livet, 70´ernes socialkonstruktivistiske tilgang til tingene (“det er samfundets skyld”) er umoderne. Undskyldninger og fralæggelse af eget ansvar holder ikke. Succeskriteriet er handling, optimering og succes, hvad enten det er individuelt, socialt, intellektuelt, kropsligt eller fagligt. “Så tag dig dog sammen mand, livet er fyldt med muligheder!”.

Flerdimensionelle beslutninger

Fremtidens vigtige valg er flerdimensionelle beslutninger, der vil have konsekvenser for ens liv.Et eksempel er valget af erhverv. Mange unge bruger i dag kun 15 minutter af deres liv på professionel rådgivning – studievejledning. 15 minutter på en så vigtig begivenhed, du først skal uddannes til, for derefter at beskæftige dig med den i en stor del af dit liv. En begivenhed, der får kolossal indflydelse på ens identitet. 15 minutter er ingen tid – set i forhold til beslutningens konsekvenser. For slet ikke at tale om “spildtid” hvis man vælger den forkerte uddannelse og springer fra.

I fremtiden vil og skal vi blive bedre til at træffe beslutninger, specielt de afgørende beslutninger i ens liv, fordi man ikke længere handler pr. tradition. Dette skal vi blive gennem øvelse, forberedelse, erfaringer og professionel hjælp. Samtidig skal vi blive mere bevidste omkring risikoen ved at have skæbnen i egen hånd. Men at nå til det erkendelsestrin – til det punkt, hvor man magter at vælge i det moderne livs mangfoldighed, gør man dog næppe alene. Som den tyske sociolog Ulrich Beck skriver, så har vi “individualiseringen til fælles”. Det er med andre ord et fælles vilkår for det moderne menneske at skulle vælge.

Eller som Finn Skårderud, den norske læge, psykiater og iagttager af det moderne menneskes psykiske vilkår udtrykker det i bogen “Uro – en rejse i det moderne selv” (1999): “Tag ansvaret fra mig, tag dig af mig, hold om mig! Jeg er lidt forvirret”.

Coaching – en valgrådgiver

Det moderne menneske kan ikke altid bære disse valg alene, og har derfor brug for en form for coaching i fremtiden. Der vil i stigende grad blive brug for råd og vejledning både personligt, socialt og karrieremæssigt. Vi får brug for en livsrådgiver, en mellemting mellem en præst, agent, psykolog, studierådgiver, personalekonsulent og socialrådgiver. En der kan rådgive om valgets betydning, muligheder og konsekvenser. En der kan hjælpe en med at lægge den personlige rute i junglen af muligheder og sætte spørgsmålstegn, så man når frem mod mere bevidste valg.

Hvad er det for værdier, jeg har? Hvilke ressourcer har jeg at gøre godt med? Hvad skal der til for, at jeg bliver lykkelig? Og hvordan får jeg det til at ske? Fremtidens liv er så fuld af muligheder, og fremtidens menneske så forhippet på at få det bedste ud af livet – at vi ikke har råd til at spilde tiden. Vi får endnu mere brug for god kompetent rådgivning til livets svære valg. Ikke, at man ikke kan, og bør tage disse valg selv. Men vejledning kan være en hjælp. Tænk blot på, hvor stor en hjælp en diætist eller boligrådgiver kan tilbyde.

Hvad betyder det personlige ansvar?

Hvorfor ikke bare følge begivenhedernes gang og lade tilfældighederne råde frem for at lade sig stresse, kunne nogen foranlediges til at spørge? Svaret er, fordi det moderne menneske ikke kan lade være med at tænke og reflektere. Refleksivitet er en integreret del af det moderne menneskes liv, som man ikke kan vælge fra, men er nødt til at leve med.

Fremtidens menneske har brug for rådgivning til at komme videre, vælge rigtigt og få det godt i livet. Fremtidens valg kan være så komplekse, at ens fastlåste subjektivitet ikke kan stå inde for det valg alene. Et provokerende spørgsmål i en individualiseret verden kunne være: Er mennesket stort nok til at tage ansvaret for sit eget liv alene?

Med skæbnen og ansvaret i egen hånd, en morfar der ikke ved besked og en mormor som råber at tiden går, skal der tages en beslutning. Ikke bare lige nu, men også i morgen og dagen efter. En masse beslutninger, hvor nogle af dem har alvorlige konsekvenser for vores liv. Der er valg, der skal træffes, men siden ingen kender nummeret til Vorherres hotline – og Gud i øvrigt er død – er man tvunget til at vælge selv.

Men vi er fælles om at have masser af individuelle valg. Fælles om at leve i valgets verden og tid.