Hvem har ansvaret for en bedre fremtid?!

FREMTIDSFORKEREN.DK drives af sociolog og fremtidsforsker Birthe Linddal

Du kan tage kontakt via kontaktformularen, eller på telefon +45 3065 1110

Hønsehold og kompostering i en tørketid – lokale svar på globale problemer

(Klumme Food-supply.dk  august 2012)

Tilbage fra ferie. Det er igen tid til at tage fat. Problemer er der nok af, men heldigvis også masser af muligheder og gode forretninger at gøre – specielt i fødevarebranchen. Og med sommerens agurketids-overskrifter i mente er det tydeligt, at det gælder både lokalt og globalt.

Sommerens globale fødevarerelaterede top-historie har handlet om stigende fødevarepriser. Den værste tørke i USA siden 1956 og manglende monsun regn i Asien, betyder dårlig høst verden rundt med stigende fødevarepriser til følge. Man frygter en forstående sultkatastrofei Afrika, som konsekvens af de høje priser på majs. FAO har netop anbefalet en midlertidig aflysning af det amerikanske biobrændstof program. Det synes ikke rigtigt, at brænde mad af, hvis verden sulter.

Hønsehold er cool

Og alt mens verden sveder, formodentlig som resultat af den globale opvarmning. Har man sommeren over også kunne læse, at hønsehold, urtehave og privat kompostering er blevet super hipt i de vestlige storbyer og ikke mindst i Danmark. Urban-gardening kaldes det. Herhjemme meldes ligefrem om udsolgt af kyllinger til privat hønsehold.

Stadig flere moderne forbrugere drømmer stadig om en mere gennemskuelig og bæredygtig fødevareproduktion. Med hang til det ”autentiske” og ”naturlige” og med et ønske om at reducere det globale madspild går man nye veje. Og med henvisning til, at verdens 7 milliarder indbyggere alle helst skal gå mætte i seng, tager flere forbrugere rent faktisk idealerne på sig og handler. Hønsehuse skyder op i baggården og  urtehaver får plads på tage i metropolerne. Hvorfor smide rester ud, som hønsene eller ormene fint kan tage videre i fødekæden? Hvad føles overhovedet mere rigtigt, ”naturligt”, ja ligefrem ur-menneskeligt end børn der samler æg i egen hønsegård?

En dille for luksus-hippierer

Et luksusfænomen? – Ja til dels. Hønshold, urtehave og privat kompostering kan synes både naivt, gammeldags og overskudsagtigt på den frelste facon. Specielt i en tid, hvor verden sveder, kornet stiger i pris og store dele af Afrika står over for en mulig sult katastrofe.

Der er helt sikkert også dem der vil mene, at hønsehold, urtehave og privat kompostering blot er en selviscenesættende dille. En dille for nogle få luksus-hippier. Overskudsagtige storby-kvinder der alligevel ikke magter at luge ukrudtet og vande hønsene, når først nyhedens interesse har lagt sig? Og de har sikkert ret, i hvert fald når det gælder ukrudtet og varmt vand til hønsene når frosten raser

Men tendensen taler alligevel sit tydelige sprog. Det er ikke bare en dille, men et klart eksempel på en bredere udviklingstendens der ses i hele den rige del af verden. En tendens der handler om bæredygtighed, ansvar og gennemskuelighed hele vejen fra jord til bord. Sund fornuft vil nogle kalde det.

Enhver fødevareproducent bør derfor kigge årvågent på netop disse forbrugertrends og adfærdsændringer. For netop i de værdier der knytter an til home-made- hønsehold, urtehave og kompostering læser man nogle af tidens hotte fødevareidealer. Og netop i tidens fødevareidealer findes svarerne på fremtidens fødevarepolitiske tiltag og handlingsplaner. Morgendagens produktinnovationer, lanceringer og kasse-succeser.

Det er ofte i det langhårede, ekstravagante og overskudsagtige, at man kan aflæse fremtidens udfordringer og løsninger og få et glimt af en tidsånd der ligger foran i historien.

Tørke, eller tidens hotte hønsehold begge problemstillinger handler i bund og grund om det samme. Nemlig, hvordan man sikrer en global bæredygtig fødevareproduktion for fremtidens generationer. Vel og mærke en produktion, som ikke ødelægger naturen og som kan sikre mad nok til alverdens munde. Og det samtidig med, at man nok ikke skal regne med, at en eneste vesterlænding reelt er villig til at gå ned i levestandard, komfort og smagspræferencer for at få det til at ske?

Og nej det blive næppe hønsehold til alle. Men hvem ved om fremtidens supermarked sælger æg fra egen hønsegård på toppen af blokken og kompostering af eget spild bliver lovpligtigt for alle.