Hvem har ansvaret for en bedre fremtid?!

FREMTIDSFORKEREN.DK drives af sociolog og fremtidsforsker Birthe Linddal

Du kan tage kontakt via kontaktformularen, eller på telefon +45 3065 1110

Der er opbrud i tiden – krige, kriser og post–corona sætter sig tydelige spor – politisk og værdimæssigt. Flere – særligt de unge – vil noget andet, noget mere meningsfyldt og noget bedre. 

Og netop dette “andet”, mere “meningsfulde” og “bedre” fik jeg som sociolog og fremtidsforsker lov at sætte ord på ved CPH-DOC festival, hvor jeg i forlængelse af dokumentarfilmen “En vild familie” holdt et oplæg med fokus på tidens sen-moderne livsdrømme og værdier, og det der skal til for at skabe mening og tilfredshed i en verden i forandring.