Hvem har ansvaret for en bedre fremtid?!

FREMTIDSFORKEREN.DK drives af sociolog og fremtidsforsker Birthe Linddal

Du kan tage kontakt via kontaktformularen, eller på telefon +45 3065 1110

Fra 2019-2023 har jeg haft den store fornøjelse at skrive et sociologisk Ph.d.-projekt på Roskilde Universitet. Nedenstående en kort introduktion til projektet. Landdistrikterne affolkes, fællesskaberne er under transformation og der findes ikke et svar på fremtidens landbrug. Men som bekendt kan kriser og forandringer også være begyndelsen på noget nyt og bedre. Herhjemme, som ude i verden, oplever man stadig flere eksempler på folk, bevægelser og landbrug, som vil noget andet – noget nyt – for de lokale fællesskaber, landbruget og landdistrikterne. Projektets problemformulering har lydt: Hvordan skaber tre innovative multifunktionelle landbrug social kapital som led i landdistriktsudviklingen? Projektets genstandsfelt har både været gården, landbruget og lokalmiljøet. Metoden har været et casestudie. Den primære sociologiske teori har været sociale kapital-teori, som den er formuleret af: Pierre Bourdieu (1930-2002) og James Coleman (1926-1995). Desuden har teorier om multifunktionelt landbrug og agro-økologi været anvendt til at beskrive de udfordringer som præger landbrugets felt og tidens massive krav om en grøn transition i landbruget. Projektets konklusion er følgende: På alle tre multifunktionelle gårde skaber og fastholder de social kapital til glæde for deres lokalmiljø. Nogle dog mere end andre. Særligt Yduns Have og Fru Møllers Mølleri opbygger og fastholder social kapital i deres lokalmiljø. Mens Nørregården mest skaber social kapital blandt venner af gården og ligesindede i det fynske Steiner-miljø. Alle tre multifunktionelle gårde er desuden gode eksempler på, hvordan man qua den multifunktionelle tilgang kan bringe ”nyt” liv, tilføre nye funktioner og skabe nye jobs på landet. Læs en oversigtsartikel af ph.d.-afhandlingen. Tryk på linket.