Hvem har ansvaret for en bedre fremtid?!

FREMTIDSFORKEREN.DK drives af sociolog og fremtidsforsker Birthe Linddal

Du kan tage kontakt via kontaktformularen, eller på telefon +45 3065 1110

Første juli 2023 aflsuttede jeg mit sociologisk Ph.d.-projekt på Roskilde Universitet. Et Ph.d-projekt, hvor jeg har undersøgt hvordan, tre multifunktionelle landbrug bidrager til opbygning af social kapital til gavn for deres lokalsamfund. At gennemføre dette projekt har været en helt forunderlig og meget lærerig rejse, både fagligt og personligt. Særligt var feltarbejdet på de tre gårde og de mange interviews særdeles interessante og det har været berigende at kunne fordybe sig i teorier og blive skarp på metode.

Det bedste er dog al den nye viden, som skal ud og leve og tages med videre. Projektet har bidraget med grundlæggende sociologisk indsigter omkring, hvordan man opbygger fællesskaber (social kapital), og hvordan social kapital (netværk, gensidighed og fælles normer) kan være en utrolig ressource for den enkelte og for fællesskabet. Nøjagtig som teorier om multifunktionalitet i landbruget har givet et skærpet fokus, i forhold til en forståelse for mulige fremtidige løsninger for både landbrug og lokalsamfund. Særligt interessant er også “nye” videnskabsteoretiskeovervejelser om “vi” menneskers forhold til, – samt vores forholden os til naturen på (Videnskabsteori). Viden om mulige veje at gå, hvis der skal tænkes bæredygtighed hele vejen rundt.