Hvem har ansvaret for en bedre fremtid?!

FREMTIDSFORKEREN.DK drives af sociolog og fremtidsforsker Birthe Linddal

Du kan tage kontakt via kontaktformularen, eller på telefon +45 3065 1110

Skal virksomhederne gå forrest i kampen for en bedre verden – eller skal forbrugerne og politikerne?

I kender sikkert alle spørgsmålet, hvem bestemmer – forbrugerne, virksomhederne eller politikerne?  Et klassisk dilemma når debatten handler om ansvar. Kommer hønen før ægget? Uenigheden og dilemmaets problematik er til at få øje på. Men når alt kommer til alt, er det alles ansvar. Altså et fælles ansvar, og derfor også DIT ansvar.

Europa-kommissionen udkom i april med: How companies influence our society: Citizen view. En rapport med fokus på virksomhedernes rolle i samfundet.  I rapporten spørges,  hvem borgerne mener bør gå forrest når det handler om, at påvirke virksomhederne til at tage et samfundsmæssigt ansvar? Heldigvis er 49% af europæerne ganske klar over, at de som borgere og forbrugere har et ansvar for at gå forrest. 40% peger derimod på, at virksomhederne alene selv skal drive samfundsengagementet, 36%, at det er politikernes ansvar.

Det er dog værd at bemærke, at det er en holdningsundersøgelse, ikke en handlings-undersøgelse. Så selvom der er gode intentioner om samfundsengagement er det langt fra det samme som, at der reelt bliver handlet derefter. Ansvar og handling er nemlig svært.  Det er svært at lide afsavn og ændre sine vaner. Svært at føre politik og nå til enighed, ofte på tværs af landegrænser og særinteresser. Derfor bliver det ofte til for meget snak og for lidt handling, alt mens fornødne tiltag lader vente på sig. Men heldigvis står stadig flere virksomheder klar til at tag over.

Det er som bekendt: ”De stærkeste skuldre der skal bære” og ”den som har evnen, som har pligten”. Derfor giver det i år 2013 også overordentlig god mening, at tidens store virksomheder, – dem med muskler og vid tager teten og skrider til handling. Dette ikke kun for at sætte sig selv i et bedre lys og få en flot CSR-profil, men også fordi, at det indimellem kan være nødvendigt for at komme videre.

Forandring, innovation og vækst skabes nemlig ikke i lukkede fora hos virksomhederne, men i kølvandet af en verden i forandring. En verden, hvor nye krav og behov trænger sig på. En verden, hvor nutidens problemer meget vel kan være starten på fremtidens vækstmuligheder. Og netop fordi, at fremtidens vækst ofte skabes af forandringens dynamik er det for stadig flere virksomheder ikke bare ansvarligt at gå forrest og påtage sig et ansvar, men uundgåeligt, hvis man vil opnå den optimale forretningsudvikling og vækst på sigt.

Et firma som Vestas kan fx med dygtige folk og ambitiøse mål gøre mere for klodens tilstand og CO2-udledningen end et lokalt politisk dansk energi-indgreb kan. Nøjagtigt som de største dagligvarekæder kan gøre mere for den globale dyrevelfærd – altså koens frie liv på græs og hønens trange plads i burene end et nationalt lovindgreb. Det handler om vilje. Har de viljen, har de også den økonomiske styrke til at skabe samfundsgavnlige forandringer som peger mod et bedre liv ikke bare for dem selv som supermarkedskæde, men også for hønen, koen og os alle sammen i sidste ende.

Og nej der ikke nødvendigvis tale om revolutioner – selv små forandringer kan gøre en stor forskel, hvis blot viljen er tilstede.  Viljen til at ville noget bedre. Viljen til at sætte fremskridtet på dagsordnen. Og ikke at forglemme, er det som virksomhed både lettere og bedre selv at sætte dagsordenen ved at gå forrest, fremfor at blive tvunget ind i en politisk ramme som indimellem bære præg af lappeløsninger, kompromisser og lægmandslovgivning.

FAKTA

–       49% af europæerne peger på dem selv, når de skal sige, hvem der skal gå forrest for at få virksomhederne til at tage et større samfundsmæssigt ansvar. 40% peger på virksomhederne selv, 36% på politikerne, 28% på brancheorganisationer, 22% på investorerne, 12% på NGOer. (Der var mulighed for at afgive 3 svar) (s. 71)

–       Kun 36% af europæerne føler sig informeret om, hvad virksomheder gør for samfundet. Det tal er dog meget højere for danskerne, hvor 67% føler sig velinformeret. (s. 9)

–       41% af europærerne mener, at virksomhederne påvirker samfundet negativt. Kun 10% af danskerne er negative overfor virksomhedernes samfundspåvirkning. (s. 54)

–       85% af danskerne mener, at virksomhederne har en positiv indflydelse på samfundet. (s. 54)

–       57% af europæerne mener, at virksomhedernes primære samfundsansvar er, at skabe så mange jobs som muligt til alle. 49% af danskerne er enige. (s. 59)