Hvem har ansvaret for en bedre fremtid?!

FREMTIDSFORKEREN.DK drives af sociolog og fremtidsforsker Birthe Linddal

Du kan tage kontakt via kontaktformularen, eller på telefon +45 3065 1110

Kan Danmark  producere dobbelt så mange fødevarer i år 2050?

Efterspørgslen efter fødevarer på verdensmarkedet vil fortsat stige de næste årtier. Stadig flere mennesker kloden rundt får råd til  Bemærk her, at definitionen af ”luksus”-fødevarer i en global fødevarepolitisk terminologi, ikke er den samme som mellem almindelige forbruger i Danmark og vest-europa. Taler man den globale definition dækker begrebet ”luksus” over fødevarer som fx kød, mejeri-produkter og forarbejdede produkter i det hele taget, noget mange ikke tidligere har haft råd . Hvor luksus-fødevarer herhjemme fx refererer til lækre chokolader med høj Kakao-procent, Meyer delikatesser, Foie Gras og lign.Luksusfødevarer, som kød og mejeri-produkter.

Og danske fødevarer er stadig meget efterspurgte på verdensmarkedet, fordi danske virksomheder er dygtige. Danmark er blandt de bedste når det gælder fødevaresikkerhed, bæredygtighed, sporbarhed og leveringssikkerhed. Så der er altså gyldne muligheder for dansk landbrug og danske fødevareproduktion i fremtiden, såfremt man formår at fastholde sine konkurrencefordele i en tid, hvor mange andre også gør sig umage for at erobre nye markeder.

Spørgsmålet er bare, får danske landmænd og danske fødevarevirksomheder lov til at udvide produktionen i forhold til potentialet på verdensmarkedet? Og hvor stor en udvidelse af produktionen, er der overhovedet plads til i Danmark, når det skal foregå på bæredygtigvis med respekt for naturen og uden at skabe yderligere miljø-problematikker i det åbne land? En udvidelse kræver politisk legitimitet.

For mange ligger svaret lige for. Enten er svaret klart NEJ, eller vil de sige, at der er kun plads til en beskeden udvidelse. Og det er måske også rigtigt, hvis vi ser på sagen, ud fra det man ved og kan i dag. Men kigger vi ud i fremtiden, og gerne længere frem til fx 2030. Kan det meget vel tænkes, at man har fundet frem til produktionsformer som er langt mere bæredygtige og miljøvenlige end dem vi kender i dag. Kloden rundt forskes der nemlig intensivt i ”smartere” farming, med ønskes om at få større og bedre udbytter, mere dyrevelfærd, nedsætte fødevareproduktionens miljøbelastning og gøre ubrugeligt landbrugsland brugbart.

Det er derfor slet ikke urealistisk at forestille sig en udvidelse af produktionen. Måske ikke til det dobbelt,  med en stigning på måske 25% eller 50% er bestemt også værd at tage med.

SMART FARMING: GMO, InVitro Meat, Pig City, Vertical Farming, effektivisering af vandforbruget, Etc……….
FN´s fødevareorganisation FAO forventer, at verdens befolkning i år 2050 vil have rundet de 9 milliarder. Der bliver altså mange flere munde at mætte i fremtiden. Samtidig ser vi i disse år flotte vækstrater i en lang række udviklingslande som fx Kina (8,2 2011), Indien (7,8 2011 og Kenya 5,9 2011) I disse år er det specielt i Asien, at vi ser en stigende efterspørgsel efter flere og forabejdede fødevareprodukter, men kigger vi 10-20 år frem kommer Afrika højst sandsynligt med.