Hvem har ansvaret for en bedre fremtid?!

FREMTIDSFORKEREN.DK drives af sociolog og fremtidsforsker Birthe Linddal

Du kan tage kontakt via kontaktformularen, eller på telefon +45 3065 1110

Livsstil

Hipster eller Homo? Jyde eller Københavner? Ung eller Gammel? Vinder eller Taber? 

Man er kun noget i kraft af de andre. Hvis ikke de andre ser én, er man ingenting, derfor er det vigtigt, at de andre anerkender, hvem man er. Engang var den sociale anerkendelse i høj grad fastlagt ud fra stand, slægt, religion eller geografisk tilhørsforhold, men sådan er det ikke mere. I dag opnår man primært anerkendelse på baggrund af ”individuelle valg”. Individuelle værdier, holdninger og livsstile. Værdier, holdninger og livsstile, som i stadig større grad også udtrykkes via forbrug. Forbrug er altså med til at definere over for omverdenen, hvem man er – eller ikke er.

Forbrug og livsstilsforbrug handler derfor om meget andet end det rent materielle. Og på trods af, at livsstilsforbrug ofte bliver beskyldt for at være det rene overflade, stikker det altså dybere end som så. Livsstilsforbrug er afgørende for det moderne menneskes identitet og selviscenesættelse, for det er nemlig i stadig højere grad via det personlige forbrug, at man signalere til omverdenen, hvem man er, eller hvem man lige netop ikke er. Betydningen af livsstilsforbrug bliver ikke mindre i fremtiden, tvært i mod. I takt med at nye forbrugerbevidste generationer af individualister vokser op, vokser også behovet for livsstilsforbrug og ikke mindst behovet for at kommunikere ens værdier, valg og prioriteter via forbrug. Summa summarum, individuelt livsstilsforbrug eller fravalg af samme indikerer tydeligt, hvor man skal placeres i det kollektive hierarki i fremtiden. Guccitaske, Audi A6, Machiaveli i bogsamlingen, fodformede Ecco-sandaler, Webergrill, discountleverpostej eller adresse i Friland, alt sammen handler det om livsstil. Livsstilsforbrug som bevidst eller ubevidst placerer folk i grupper og kasser. – Nok er alle lige for Vorherre, men bestemt ikke i de sociale hierarkier – og ej heller i forbrugshierarkierne. For forbrug skaber status, forbrug indikerer i stadig større omfang forskelle på folk.  Det alle har råd til, det alle let kan få adgang til og det alle forstår – giver alt andet lige meget mindre status, end det der er svært opnåeligt. Det, kun få mennesker har råd til, adgang til eller forstand til at mestre, giver meget mere status, dog underforstået at status kan variere mellem grupper.

Moderne mennesker grupperer sig i stigende grad i livstilsgrupper, omgåes folk der ligner dem selv og definere sig i forhold til dem de ikke er.

Læs mere her:

Du blir´ hvad du spiser Er segmenter et levn fra fortiden Nye livsstile – nye spisevaner

 

 

 

Project Details